Tjänster jag kan erbjudaWhat I have to offer

 

För att trygga och stärka ledarskap kan jag erbjuda

  • coaching, chefs eller livs- och karriärcoaching
  • mentorskap för individer
  • mentorprogram för en grupp chefer
  • ledarskapsutbildning

To secure and strengthen leadership I offer

  • coaching, management or life- and career coaching
  • mentoring individuals
  • mentorprogramme for leaders
  • leadership training