Mentor programMentor erfarenhet

 

Inom Department for Peace Keeping Operations, DPKO har ett program utvecklats som heter SMART. Det står för Senior Mission Administration and Resource Training Programme. Generalsekreteraren för FN Ban Ki Moon uttryckte det så här i Säkerhetsrådet ”To meet the growing demands of globalized operations, we must identify ways and means to build a staff which is truly mobile, multi-functional and accountable – and which lives up to the highest ethical and professional standards”. Baserat på det uttalandet växte ovanstående program fram och under ett års försöksverksamhet satte programmet igång på allvar 2009. 80 personer utbildades under tre veckor uppdelade under ett år. Kursen är upplagd för att utveckla strategiskt tänkande genom analyserandet av ett problem, översätta det i planering och genomförande. Deltagarna kommer med specifika tekniska kunskaper, men inte nödvändigtvis med förmåga att tänka i ett större perspektiv och länka ihop sina kunskaper med ledarskap eller strategisk planering. SMART är unikt på flera sätt inom FN. Till exempel har programmet valt att ha mentorer med som ansvarar för fem adepter var.

Jag har under tre år, tre separata veckor varje år varit mentor för mellan 5-7 deltagare. Deras bakgrund och nationalitet har varierat, vilket gjort det hela än mer spännande. Jag har studerat deras beteende, gett feed back efter varje träningspass och i slutet av varje vecka gett var och en av adepterna en halvtimmes separat feed back som följts upp med en skriftlig sammanfattning.

Jag har också varit mentor inom Ledarinstitutets IRMA program under några år. Det är ett program som utvecklats för framför allt unga kvinnliga chefer inom idéburna organisationer. Utöver det har jag också varit mentor för olika kvinnor i ledande befattningar.

Mina unika kompetenser i ett mentorskap är att dra erfarenheter från min egen professionella och personliga utveckling och koppla det till behoven hos en adept. Jag har en säregen förmåga att också se bortanför det specifika problemet, visionärt tänkande som hjälper adepten med kvalitativ utveckling.Within the Department for Peace Keeping Operations, DPKO a programme was developed named SMART. It stands for Senior Mission Administration and Resource Training Programme. The Secretary General of the UN made a statement in the Security Council: ”To meet the growing demands of globalized operations, we must identify ways and means to build a staff which is truly mobile, multi-functional and accountable – and which lives up to the highest ethical and professional standards”. Based on this statement the above programme was developed and after one year of piloting it was brought to scale in 2009. 80 people were trained during three separate weeks during a year. The training is developed to cover strategic planning, problem solving and implementation. The participants bring different technical skills but not necessarily skills how to link their skills to the global perspective and leadership into strategic planning. SMART is unique in many ways within UN. As an example the programme has chosen mentors to follow 5-7 participants each.

I have during the last three yours, during three separate weeks per year been mentoring  5-7 participants. Their background and nationalities have varied, which has brought an extra dimension to the mentoring role. I have studied their behavior and performance, given feed back after each agenda item and in the end of the weeks briefed each individual both oral and in writing summarizing my observations.

During the last years I have also been mentor in a programme called IRMA aimed towards young women in leading positions in NGOs. I have also had women mentees from other organizations in Sweden.

In my mentorship I draw from my own experiences, both professional and personnel  and analyse  what each mentee could benefit from. I have a special ability to see beyond the specific challenge at hand, using a visionary thinking which is useful for the mentee’s own learning and development.