Livs- och karriärcoachingLife and career coaching

 

Livs- och karrärcoaching riktar sig till alla som vill stanna upp och fundera över nästa steg, inte vet vad de vill, söker nya utmaningar eller är tvingade att förändra sin arbetssituation.

Jag kan erbjuda individuell coaching för medarbetare eller chefer som befinner sig i en situation som beskrivs ovan. Karriärcoaching r en strukturera process där man tillsammans med sin coach kartlägger sin personlighet och kompetens och tar fram mål och en handlingsplan för hur man ska ta sig vidare. Fokus är på det personliga ledarskapet.

Karriärcoaching omfattar ca 10 timmar tillsammans med mig och ca 10 timmars självständigt hemarbete i form av olika övningar.

Innehållet i programmet är:

 • kartläggning av nuläget
 • kartläggning av personliga egenskaper, styrkor, kompetens, intressen och värderingar
 • ta fram en vision om framtiden
 • definiera mål och delmål samt göra en handlingsplan
 • individuell coaching och en uppföljning efter programmet

Resultaten av karriärcoachingen är att individen får själviskt om sina styrkor, ökat självfötroende och blir mer målinriktad. Det leder till ökad förändringsbenägenhet och bättre balans i livet. Individen får också en ökad inre trygghet som leder till ett förändrat beteende i kommunikationen.Life- and career coaching is aimed towards anyone being at a junction not sure about what the next professional stage will be, seeking new challenges or being forced to change the work situation.

I am able to offer individual coaching for co-workers or managers being in a situation described above. Career coaching is a structured process in which the coach and client together map out the client’s personality and skills and develop objectives together with a plan of action how to proceed. Focus is on the personal leadership skills.

The programme encompasses 10 hours together with the coach and about 10 hours homework using different exercises. The expected results are

 • mapping out the current situation
 • mapping personal abilities, strengths, competences, interests and values
 • develop a vision
 • define objectives and a plan of action
 • individual coaching and follow up after the end of the programme
 • increased self-awareness and self esteem
 • ability to handle changes and find improved work and life balance
 • improved communication skills