CoachingCoaching

 

Ett engagerande och effektivt ledarskap bidrar till ett välmående team och till ett bättre resultat. En ledare kan ha den formella utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för en viss position, men kan sakna insikt och förståelse för sitt eget beteende. Om en situation uppstår, som avviket från det normala, kan ledaren utan denna insikt bidra till att teamet inte längre har samma struktur och målmedvetenhet i sitt beteende med försämrade resultat. Samma sak gäller medarbetare.

Genom antingen chefscoaching eller livs- och karriärcoaching kan ledaren eller medarbetarens formella utbildning och arbetslivserfarenhet kompletteras med en utvecklad själinsikt och ökad självkänsla.An engaged and effective leadership assures a motivated team that leads to improved results. A leader might have the right formal education and work experience for the leadership function, but might have little or short insight and understanding of his/her own behavior. If a situation occurs, deviating from what is normal, the leader might, without this deeper knowledge, make the team feel insecure or even lead the team in the wrong direction.

Through coaching, management or life- and career coaching, the leader or the co-worker  will  be able to add a dimension of self-esteem and self security that will make him/herself more complete and able to support the team.