ChefscoachingLeadership coaching

 

Chefscoaching är ett effektivt stöd för att stödja chefer att hantera utmaningar i ledarrollen och att utveckla sitt personliga ledarskap.

Som certifierad coach kan jag erbjuda coaching till vd, högre chefer och mellanchefer. En rimlig tidsperiod är ett år med regelbundna träffar, en gång per månad på ca 2 tim och däremelan tillgång till mig via email och telefon. Vid varje tillfälle tar heden upp aktuella frågor och mötena med mig används för att utveckla handlingsplan och hantera den aktuella situationen.

Programmet leder till

 • öka chefens personliga effektivitet
 • öka självförtroendet och självkänslan
 • utveckla mer effektiva vanor
 • öka välbefinnandet
 • ta fram inre värderingar som ger ökad meningsfullhet
 • hitta en varaktig balans mellan personliga och professionella mål
 • hjälpa chefen

att hitta effektiva sätt att leda och stödja andra
att hantera konflikter
att produktivt leda organisationsförändringar
att bygga ett högpresterande teamManagement coaching is an effective way of supporting leaders to be improve their abilities to handle challenges in their leadership and develop their  personal leadership skills.

As a certified coach I am able to offer coaching to managers, CEOs and middle managers. The timespan is about a year with frequent meetings about once a month for two hours each. In between I will be available through emails or phonecalls. At each meeting the leader will bring real situations to be discussed and solutions be developed.

The programme is intended to result in

 • increased leadership efficiency
 • increased self knowledge and esteem
 • developed improved habit
 • raised level of wellbeing
 • bring out inner values to improve meaningfullness
 • find balance between work and life
 • find a more efficient way of lead and support a team
 • ability to handle conflicts
 • lead organizational changes

develop a high productive team