Mina tjänster fokuserar på ledarskap, coaching och mentorskap. Med mina drygt 40 års erfarenhet från internationellt utvecklingssamarbete inom Sida och FN och genom konsultverksamhet har jag en gedigen bakgrund.
home1My services focus on areas such as leadership, coaching and mentoring.I have 40 years experience from international development cooperation from the Swedish Government and the UN and as a senior consultant.

home1